Kategorie

Brusel odmítá přispívat na naše čistírny odpadních vod

Bruselským úředníkům se nelíbí, že města při provozování vodohospodářských zařízení spolupracují se soukromými společnostmi. Odmítají proto poskytnout další dotace na výstavbu a obnovu čističek odpadních vod.
Vláda proto pověřila ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče, aby situaci urychleně řešil. "V případě, že by provozovatelé vodohospodářských sítí nedostali slíbené dotace, je velmi pravděpodobné, že by zvýšené náklady zaplatili obyvatelé Česka v poplatcích za vodné a stočné," varoval ministr. Česká republika se v rámci dohod o ochraně životního prostředí zavázala, že vybuduje či opraví potřebné čističky do roku 2010. Celkově se jedná o projekty za více než sto miliard korun.

Občanům ČR nyní hrozí, že se jim do plateb za vodu promítnou náklady na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod

Dotace ano, ale ne soukromému sektoru

Bruselští úředníci ovšem odmítají uvolnit dotace s poukazem na to, že z peněz určených na veřejně prospěšné projekty by těžily i soukromé firmy, které s městy spolupracují při provozu vodohospodářských zařízení. V Česku se jedná například o společnost Veolia. Gandalovič je však přesvědčen, že Evropská komise vychází ze špatných informací a tyto smlouvy bruselským pravidlům neodporují. "Evropská komise zasahuje do vztahů soukromých subjektů nad rámec pravidel," uvedl ministr. Aktuálně bruselší úřednící blokují projekty za 1,5 miliardy korun, na které měly přijít dotace ještě v letošním roce. Současně však chtějí zpětně přezkoumat již dříve schválené projekty za více než 30 miliard korun v rámci rozpočtu na léta 2004 až 2006.

Ve hře jsou desítky miliard

Není vyloučené, že pokud by bruselští úředníci došli k názoru, že dotace se čerpaly neoprávněně, žádali by je zpět. "Situace je vážná, protože současný postoj Evropské komise může mít dalekosáhlé důsledky pro čerpání peněz v následujících letech. Na období let 2007 až 2013 přitom částka pro Česko na oblast ochrany životního prostředí představuje téměř 117 miliard korun," uvedl Gandalovič. Pokud se vládě nepodaří Brusel přesvědčit, bylo by nutné desítky miliard hledat ve veřejných rozpočtech. Gandalovič bude začátkem října v Bruselu jednat o řešení situace s komisařkou pro regionální rozvoj Danutou Hübnerovou. Zdroj: iHNed.cz
ab
ab
ab
ab
ab