Kategorie

Braňte se proti velké vodě

V dnešní době klimatických změn jsme čím dál tím více ohrožováni vodou. Nemusí se jednat pouze o povodně, které potrápí především majitelé domů blízko vodních toků, voda z přívalových dešťů může nepříjemně překvapit kohokoli z nás.

Přírodě neporučíme, ale můžeme se alespoň pokusit být na její nástrahy připraveni. Stačí mít povědomí o tom, jaké nebezpečí nám hrozí a neponechat nic náhodě.

Stavíme dům v záplavové zóně

Při rozsáhlých povodních v letech 1997 a 2002 byla mnohá území v České republice zaplavena. Někteří se raději z rizikových oblastí odstěhovali, pro jiné to byla výzva, jak zabezpečit svůj dům, aby k podobné události již víckrát nedošlo. Zásadou číslo jedna je postavit dům výrazně nad úroveň stávajícího terénu. Zvýšení základové desky s sebou sice nese investice navíc, v případě velké vody však dokáže zabránit katastrofě. Dvoumetrové základy nemusejí být ničím, nad čím bychom se měli pozastavovat. Druhou zásadou je absence sklepů. Pokud by přišla voda, sklepní prostory by byly zaplaveny jako první.

Opevnění kolem domu

Neprostupný plot může být řešením, jak nepustit vodu do zahrady a následně k domu. Plot slouží jako prvotní zábrana před valící se vlnou a vodu směřuje dále k sousedům. Branky a nájezdy do garáží mohou představovat slabé místo, kudy by voda mohla vniknout do objektu. Za tímto účelem můžeme na riziková místa nainstalovat zábrany, respektive držáky, do kterých v případě nebezpečí zasuneme zábranu. Jiní, poučení velkou vodou, mají pro případ hrozícího nebezpečí připraveny alespoň pytle, které operativně naplní pískem.
 

Pozor na vodu přicházející zespodu

Při prudkých lijácích se může stát, že se nám voda dostane do domu kanalizací. Najde si nejníže umístěné WC nebo kanál a začne se tlačit dovnitř. Tomuto problému můžeme zabránit zabudování zpětných klapek, které umožňují vodě, aby odcházela pryč, nepustí ji však dovnitř. V případě, že podobnými klapkami nedisponujeme, v případě očekávání podobné havárie zacpeme možné vývody. Vzhledem k tomu, že má voda obrovskou sílu, je třeba ucpané otvory pevně zapřít, například vzpěrami o strop.

Údržba a čistota pomohou

Pravidelným čištěním odvodních kanálů a mřížek můžeme předejít vyplavení. Pokud jejich údržbu zanedbáme, i při menším dešti se nám voda může nahnat místo do kanálu do domu.
 

Nejnižší místo v domě – prostor pro čerpadlo

Je-li voda v suterénu naším běžným hostem, je dobré se na ni připravit. Často voda zalije nejnižší patro, ale jen do výšky několika centimetrů, čímž je znemožněno použít čerpadlo. V příhodném nejnižším místě se dá vybudovat díra, do které bude směřovat všechna voda a již při minimálním zaplavení se může začít s odčerpáváním. Využijeme tak pomoci techniky a ušetříme si práci s kýblem a hadrem.

Čím výš, tím lépe

Máme-li s vodou špatné zkušenosti z minulosti, je dobré umístit předměty, jako je například kotel, pračka, ždímačka apod. v suterénu na vyvýšená místa nebo zavěsit na zeď.
ab
ab
ab
ab
ab