Kategorie

Biomasa — Jak vybrat správné zařízení?, 4. díl

Současná nabídka zařízení na tepelné zužitkování biomasy je poměrně široká. Na českém trhu působí více než desítka zavedených firem, které dodávají kvalitní a vzájemně srovnatelná zařízení.

Vysoký komfort díky technologiím

Pokud jde o teplovodní kotle na spalování dřeva, můžeme vybírat ze zařízení s výkonem od 15 do 100 kW. Lze najít kotel, který umožňuje spalovat jak padesáticentimetrová polena, tak drobnou biomasu. Široká je i nabídka kotlů s dokonalým pyrolytickým spalováním. Existuje například kotel vybavený elektronicky řízeným tlakovým ventilátorem, který zaručuje úsporný režim provozu, plynulý a stabilní režim řízení teploty. S pomocí vyššího typu regulace můžeme zajistit i řízení celé otopné soustavy, tedy oběhového čerpadla (i sekundárního) a servopohonu směšovacího ventilu. Režim topení lze nastavit například tak, že po ranním přiložení nastane proluka, kdy je hoření v kotli utlumeno a na plný výkon kotel najede až v předem určeném čase, třeba hodinu nebo dvě před plánovaným návratem obyvatel domu. Kotle na biopaliva mohou být použity i v moderních nízkoenergetických domech, kde s pomocí elektronické regulace vyžadují obslužnost nanejvýš dvakrát denně. V nabídce jsou také kotle, které umožňují kombinaci různých druhů biopaliv – nejčastěji pelet a kusového dřeva. Tato zařízení umožňují při použití pelet dálkové zapálení a automatické přikládání pelet ze zásobníku. Vyrovnají  se tak komfortem plynovému topení, s tím, že pelety cenově vycházejí levněji než plyn. Pořizovací náklady takového kotle jsou ovšem oproti plynovému vyšší.

Získat a porovnat informace

Při rozhodování, jaký topný systém a kterou technologii zvolit, je dobré udělat si přehled nejen o aktuální nabídce trhu, ale také si ujasnit praktické, ekonomické souvislosti. Zvážit, co bude pro náš dům nejvhodnější a jakou cenu jsme ochotni za to zaplatit. Základním faktorem je výkon kotle, a to nejen maximální, ale i minimální. Kotle na biopaliva lze totiž regulovat jen do určitého minimálního výkonu (tady jsou nejvhodnější zařízení na pelety). Důležité je také zvážit dostupnost biomasy a její cenu včetně nákladů na dopravu, skladování a sušení. Do úvah o využití biomasy musíme zahrnout i to, kolik vlastního času a práce hodláme do přípravy paliva a obsluhy topení investovat. Topení dřevní štěpkou nebo poleny nás vyjde levněji než použití pelet, bude ale náročnější na náš čas a práci. Celkové náklady ovlivní i cena pravidelné údržby i vstupní investice, která může být u moderních zařízení vysoká. Vytápění biomasou je v současnosti na vzestupu a mnozí investoři i odborníci se svými zkušenostmi prezentují aktuálně na webových stránkách. Také sami výrobci poskytují relevantní informace nejen o svých produktech, ale často i o problematice vytápění biomasou obecně.
ab
ab
ab
ab
ab