Kategorie

Biomasa — Jak a co spalovat?, 2. díl

Pokud jde o vytápění, biomasa většinou konkuruje fosilním palivům, vůči nimž má ekologické výhody zmíněné v předchozím článku (Biomasa I). Aby ale svou roli takového plnohodnotného konkurenta mohla naplnit, musí vyhovět také ekonomickým a praktickým požadavkům.

Voda proti účinnosti

Pro praktické používání biomasy jako paliva v rodinných domech jsou určující 3 faktory — míra vlhkosti paliva, úroveň a způsob jeho úpravy a vhodné zařízení pro její spalování. Pro účinnost procesu spalování je podstatný obsah vody, kterou spalovaná biomasa obsahuje. Pokud budeme například spalovat nedostatečně vysušenou dřevní štěpku s 50% obsahem vody, využijeme jen polovinu energie, kterou toto palivo obsahuje. Proto je důležité zajistit dostatečné vysušení topiva. V případě, že topíme poleny nebo štěpkou (drobnými, mechanicky připravenými štěpinami dřeva), musí být toto topivo uskladněno tak, aby před použitím dostatečně vyschlo. Tomuto účelu vyhoví např. venkovní přístřešek. Pokud se spoléháme na dodávky dřevěných briket nebo peletek, měl by jejich dodavatel zaručit maximálně desetiprocentní obsah vody. Za to, že toto topivo nezvlhne před vlastním použitím, ovšem odpovídáme sami.

Vlastní práce — menší náklady

Sami se také můžeme postarat o tvarovou úpravu biopaliva pro svůj dům. Jeho cenu totiž ovlivňují faktory, jako jsou náklady na dopravu, manipulaci a skladování, sušení a potřebné tvarové úpravy. Pokud si tyto činnosti provádíme sami, zvýšíme ekonomičnost provozu spalování biomasy. Pokud se rozhodneme v rodinném domě topit dřevem, bude nám pro vlastní přípravu paliva stačit malá elektrická řetězová pila a kotoučová pila. Doma si můžeme také sami připravit tzv. dlouhou štěpku z tenkých větví, které je třeba „naporcovat“ na 5 až 7 centimetrů dlouhé kusy. Jak jsme se již zmínili, balíky slámy jsou vhodné hlavně pro velká topná zařízení, lze je ale využít i v rodinných domcích za použití rozdružovacího zařízení, které lisované balíky slámy rozděluje na menší části, jež pak lze spalovat i v menších kotlích.

Perspektivní peletky

Ze zkušeností uživatelů vyplývá, že největší pohodlí při topení poskytují peletky, u nichž je zároveň vysoká záruka kvality, jejich použití je ale spojeno s vyššími nároky, a tedy i náklady na kotel, v němž budou spalovány. Také brikety z biomasy jsou dostupné v poměrně zaručené vysoké kvalitě, jejich vhodnost pro užití v rodinném domku je ale nižší. Dřevní štěpka a polena přinesou nižší provozní náklady, jejich využití je ale spojeno s většími nároky na přípravu a uskladnění a také vhodnost pro použití v domku s ústředním topením je nižší. Z celkového hodnocení tedy vycházejí jako nejperspektivnější zdroj energie peletky.
ab
ab
ab
ab
ab