Kategorie

Bezpečné světlo v koupelně

V koupelně trávíme každý den poměrně hodně času, provádíme osobní hygienu a činnosti spojené s úpravou zevnějšku. Proto je třeba zajistit v této místnosti vhodné osvětlení v dostatečné četnosti i intenzitě.

 Bezpečnost především

Koupelna je z tohoto pohledu specifická místnost, přívod elektrické energie nemůže být kdekoli, je zde třeba dodržovat platné bezpečnostní normy, které vymezují, kde je možné světla či zásuvky nainstalovat . Elektrický proud a voda se neslučují, ale v koupelně se často používají společně, je tedy nutné toto místo zabezpečit co nejlépe, aby zde nedocházelo k úrazům elektrickým proudem. Je tedy nutné důkladně promyslet umístění osvětlení i typy svítidel, zapomenout bychom  neměli ani na zásuvky. Ty by kromě odpovídajících vzdáleností od zdroje vody měly podle normy splňovat i zásadu „pro praváky vpravo, pro leváky vlevo“, aby byla usnadněna manipulace s přívodními šňůrami a dále tak snížena možnost úrazu elektrickým proudem. Jestliže se chystáme k rekonstrukci koupelny, měli bychom udělat zcela novou elektroinstalaci. S bezpečností v tomto případě souvisí nejen dodržení daných předpisů, ale také volba nerizikového materiálu vedení, dnes nejčastěji mědi. V koupelně dává smysl členité osvětlení.

Prostor nula až tři

Norma dělí koupelnu z hlediska zdroje vody na čtyři části, značené od nuly do tří. Úsek 0 tvoří vnitřní prostor sprchového koutu či vany, a zde se mohou používat pouze přístroje výhradně určené k použití v těchto místech. Prostor 1 se nachází nad vanou a je vymezen výškou 2,25 m. Zde mohou být umístěny ohřívače vody a ventilace z nevodivých hmot. Jestliže zde chceme mít nějaké osvětlení, mělo by být nízkovoltové, tedy pracující pod napětím 12V. Úsek číslo 2 je prostor vzdálený od vany 0,6 m a vysoký 2,25 m. Zde již může být svítidlo s tím, že jeho spodní okraj musí být nejméně 1,8 m nad podlahou, toto opatření platí také pro světlo nad umyvadlem. Úsek vymezený vzdáleností od vany 2,4 metru a výškou 2,25m není normou z hlediska osvětlení nijak vymezen, ta udává pouze  umístění zásuvek a spínacích a ovládacích zařízení. V každém případě je ale vhodné poradit se s elektrikářem. Ten nám také řekne, jaká svítidla jsou vhodná a jaká naopak použít v koupelně nelze. Z hlediska bezpečnosti a bezchybné funkce je nutné, aby byla osvětlovací tělesa v koupelně dostatečně zakrytovaná. Nechte si navrhnout různé varianty osvětlení.

Způsob osvětlení koupelny

Jestliže máme vyřešeno bezpečné rozmístění svítidel, můžeme se zabývat tím, jak výkonná světla potřebujeme a jak je rozmístíme. Jestliže se rozhodneme pro centrální osvětlení, nejvhodnější jsou přisazená nebo vestavěná svítidla, volně visící uprostřed místnosti by mohla překážet. Moderní i praktické jsou také tyčové závěsné systémy, upevněné na stropě či na zdi. Pouze centrální osvětlení nestačí, je nutné mít zdroj světla nad umyvadlem – zde by měl mít větší intenzitu, aby dostatečně osvětloval zrcadlo. Světlo se však od zrcadlové plochy nesmí odrážet a nesmí nás oslňovat, volíme proto osvětlovací tělesa ne s čirým, ale s matným sklem. Osvětlovací prvky můžeme umístit nad zrcadlo, vedle něj, na rampu nad ním, do dna nábytkové skříňky, případně se dají koupit i zrcadla s již zabudovanými světly. Celkové osvětlení koupelny můžeme doplnit i slabšími světly na více místech, která navodí příjemnou atmosféru a lze je použít například při relaxačních koupelích.   Taková světla mohou mít i různou barvu a podobně. Čisté bílé světlo se nejlépe hodí pro činnosti, na které potřebujete dobře vidět.

Materiál a vzhled

Vzhledem k tomu, že  v koupelně je obecně vyšší vlhkost než v ostatních částech bytu, nesmíme podceňovat ani výběr správného materiálu světel. Plechová svítidla působí industriálně a jsou v módě, kromě toho je lze pořídit i o trochu levněji než typy z jiných materiálů a s odlišným designem, musíme však počítat s tím, že plech může začít brzy korodovat, volíme tedy raději svítidla z kvalitních slitin, skla nebo plastů. Pokud jde o vzhled, tak samozřejmě žádná omezení neexistují, jde vždy jen o to, dodržet zásady bezpečnosti a pak už je vše na vkusu zákazníka. Obecně platí, že z hlediska údržby by svítidla měla být spíše účelná a jednoduchých tvarů, aby osvětlení bylo kvalitní, nevrhalo nežádoucí stíny a dalo se snadno očistit. Velmi zajímavého osvětlení můžeme dosáhnout třeba s pomocí jednoduchých bodových svítidel, ať už ve stropním podhledu nebo umístěných na rampě.

ab
ab
ab
ab
ab