Kategorie

Austrálie do roku 2010 zruší klasické žárovky

Austrálie se stane první zemí na světě, která nahradí klasické žárovky úspornějšími fluorescentními. Ministr životního prostředí Malcolm Turnbull slíbil, že výměna se uskuteční do roku 2010. Současně vyzval k následování další země.
"Klimatické oteplování je výzvou pro celou planetu. Nabádám ostatní země, aby přistoupily k ekologičtějším produktům," řekl Turnbull. Dosud se podobným nápadem zabývali jen zákonodárci ve státě Kalifornia, podobný program zvažoval i Fidel Castro. Prostá výměna žárovek je podle Turnbulla nejefektivnější cestou, jak snížit emise skleníkových plynů. Elektrická svítidla podle jeho slov vytvářejí přibližně jen o třetinu méně škodlivin, než automobily (70 procent). Austrálie, která se nepřipojila ke Kjótskému protokolu, přitom neměla u ochránců životního prostředí nejlepší pověst.

Austrálie chce jako první země na světě odbourat tradiční žárovky a šetřit tak energetické zdroje

Rostoucí význam ekologie

Rozhodnutí totiž podpořil i australský pravicový premiér John Howard, který měl k ekologickým tématům značně rezervovaný postoj. Ekologickou agendu měla zatím v programu spíše levicová opozice. Premiérova smířlivější vyjádření mohou být motivována blížícími se všeobecnými volbami, ale i katastrofálními požáry, které pronásledují poslední měsíce nejsušší kontinent. Průzkumy naznačují, že dříve opomíjená ekologie získává v očích voličů na významu. Proto jsou Australané s plánem většinou srozuměni. Ministr Turnbull navíc zmínil některé výjimky, například osvětlení v nemocnicích. Není to přitom jediný nápad, jak šetrně využívat přírodní zdroje, který vzešel z Austrálie. Před časem vedla vlna sucha k nápadu na spořivé modely sprch a toalet.

Zvyk je stará žárovka

Jin Chew, který vlastní obchod s elektrospotřebiči v Sydney, uvedl, že poměr starých a nových prodaných žárovek je zatím zhruba 5:1. Změna uvažování si podle něj vyžádá jistý čas, než lidé ocení novou věc. Nevýhodou klasických žárovek je, že 90 procent spotřebované energie se mění na teplo. Mnohem účinnější fluorescentní žárovky, u kterých je veden proud argonem, spotřebují na svícení daleko méně energie. Zdroj: iHNed.cz
ab
ab
ab
ab
ab