Kategorie

Architekt Oscar Niemeyer v Galerii výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá výstavu, která bude veřejnosti přístupná od 20.3 - 17.5.2009. Název výstavy: ARCHITEKT OSCAR NIEMEYER, BRASÍLIA

Dům umění v Moravské  Ostravě (GVUO)  pořádá výstavu  od 20. 3. – 17. 5. 2009

Vernisáž k této výstavě proběhne dne 19. 3. v 17.00 hodin v GVUO
Na této výstavě promluví: Leda Lucia Camargo, velvyslankyně Brazilské federativní republiky v Praze Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Damjan Prelovšek, autor výstavy
Oscar Niemyer - Museum Brasilia

O Oscaru Niemeyerovi

Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares je legendou světové architektury. Narodil se 15. prosince 1907 v brazilském Rio de Janeiru. Když mu bylo dvacet tři let, přihlásil se na tamní výtvarnou akademii a po dokončení studia našel práci v ateliéru Lúcia Costy. Ten byl zaníceným obhájcem moderních směrů, které si z Evropy rychle razily cestu i na jihoamerický kontinent. Přelom v Niemeyerově životě nastal v roce 1936, kdy Brazílii navštívil Le Corbusier. Niemeyer byl nejprve mistrovým věrným žákem a spolupracovníkem, ale postupně se stal jeho soupeřem. Ještě dnes Niemeyer o svém velkém vzoru říká: „Le Corbusier měl mimořádnou fantazii. Byl to velký architekt, ale jako člověk byl malý.“ V této souvislosti je zajímavé, že Niemeyer zdůrazňuje jako hlavní vodítko stavebního umění zejména fantazii. On sám rozvinul architekturu, jejíž formální stránka často převládá nad hlediskem užitnosti. Nejlepším důkazem toho je hlavní město Brasília, které je zvučným chvalozpěvem Niemeyerovu uměleckému géniovi.

Z výčtu jeho prací:

Centrála Organizace spojených národův New Yorku
Serpentine gallery pavilion v Londýně
Casa Das Canaos v Sao Conrado v Brazílii 

O čem bude výstava pojednávat

Výstava je souborem 40. fotografií staveb z města Brasília od Oscara Niemeyera. Autorem fotografií je slovinský historik architektury a fotograf Damjan Prelovšek. Fotografie, instalované v originálně pojaté expozici, zachycují všechny významné stavby stojednaletého, stále aktivně tvořícího velikána světové moderní architektury. Výstava byla vytvořena pro Národní galerii v Lublania.Tuto výstavu bylo možno vidět také v Národní galerii v Praze a v Muzeu architektury ve Vratislavi. Ostravská expozice je doplněna o doprovodné téma Oscar Niemeyer v Československu, která se zaměří na inspiraci a ohlas jeho díla v bývalém Československu a doprovodnou výstavu Politik Juscelino Kubitschek, Brasília – Slovo muže.
autor výstavy: Damjan Prelovšek design a prostorové řešení: Eva Prelovšek kurátor výstavy: Marja Lorenčak kurátoři výstavy v Ostravě: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Martin Strakoš

Předchozí zastavení putovní výstavy:

20. 12. 2007 – 17. 2. 2008 Národní galerie v Lublani 7. 3 – 4. 6. 2008 Národní galerie v Praze 16. 12. 2008 – 8. 2. 2009 Muzeum architektury ve Vratislavi
Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Architekt Oscar Niemeyer, Brasília v Domě umění – Kabinetu architektury 20. března – 17. května 2009 pořádané Galerii výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu pod záštitou Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze, primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara, a generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkovébude.
ab
ab
ab
ab
ab