Kategorie

23. díl: Na co si dát pozor při stavbě v chráněných oblastech?

23. díl: Na co si dát pozor při stavbě v chráněných oblastech?

Stavební povolení nejsou až taková dřina! Stačí vědět, na co si dát pozor a kam se obrátit. My vám poradíme! 

Mít domov v těch koutech České republiky, kterými se dá bez problémů kochat každý den, je určitě skvělá volba. Ne vždy má ale stavba v památkově chráněných oblastech a přírodních rezervacích hladký průběh. Přitom ani střet se státní správou nemusí být nekonečnou bitvou - stačí vědět, na co si dát pozor a kam se obrátit - a právě s tím vám rádi poradíme!

Jak vím, kde se oblasti nacházejí?

První problém nastává už při ověřování, leží-li vůbec váš pozemek nebo dům v jedné z oněch problematických zón. Dnes se naštěstí všechna chráněná území, památkové rezervace i ochranná pásma dají snadno dohledat s pomocí filtrů například na stránkách Národního památkového ústavu.

Na co všechno potřebuji povolení?

Zejména v případě památkově chráněných oblastí potřebujete jako majitel domu, bytu či pozemku platné povolení téměř při kterékoliv formě úpravy, rekonstrukce, stavby či přestavby. Od výměny oken až po kácení stromů je potřeba mít výslovné povolení památkářů. Bez něj hrozí pokuta. Po právní stránce je vše ošetřeno tzv. stavebním zákonem a zákonem o státní památkové péči.

Komu musím dát vědět?

Spíše než na známé nebo sousedy se obraťte přímo na obecní úřad nebo magistrát ve vaší obci. Tam bude potřeba vyplnit formulář a popsat, co chcete na pozemku či stavbě měnit nebo upravovat. Vše si k vám navíc přijde zkontrolovat a zdokumentovat povolaný památkář. Do dvaceti dnů pak obdržíte písemné vyjádření, ve kterém může být váš plán povolen a nebo zamítnut.

Bez ohledu na rozsah papírování by celý proces neměl zabrat déle než měsíc (odpověď od památkářů musíte dokonce dostat už do dvaceti dnů). Možná se podobné papírování může zdát jako zbytečné zdržení, nicméně jako prevence proti nevhodnému architektonickému projevu funguje hezky. Až na ten francouzský není totiž brutalismus v centrech měst a přírodních rezervacích zrovna slastí pro oko. V neposlední řadě je také chytré vsadit na jistotu a vyhnout se zbytečným pokutám.

ab
ab
ab
ab
ab