Kategorie

10 tipů, jak pronajímat byt

10 tipů, jak pronajímat byt
Najít solidního nájemníka není nic jednoduchého. Na co si dávat při pronajímání bytu pozor a jak se jistit před možnými problémy přinášíme v následujících deseti radách jak na pronájem.
  1. Vybírejte nájemníka obezřetně

Tak jako si nájemník obezřetně vybírá bydlení, vybírejte si obezřetně i jeho. Sežeňte si o budoucím nájemníkovi co nejvíce informací. Prověřte si jej v rejstříku dlužníků, a zda na něj není uvalena exekuce. Požádejte jej o kontakt na předchozího pronajímatele a zeptejte se na reference.

  1. Nepodceňujte nájemní smlouvu

Nájemní smlouva je základ k fungujícímu pronájmu, pečlivě se na ni zaměřte. Konzultujte smlouvu s právníkem nebo si nechte poradit od zkušené realitní kanceláře. Přílohou ke smlouvě by měl být předávací protokol, ve kterém je uvedeno, v jakém stavu byl byt předán. Dejte přednost smlouvě na dobu určitou, například na 1 rok. Je pak jednodušší se případného problematického nájemníka zbavit.

  1. Kauce a pokuty

Základní pojistkou proti neplatičům je kauce, nikoli smluvní pokuty, ty už neplatí. Od nájemníka můžete žádat kauci za pronájem bytu až ve výši šestinásobku měsíčního nájmu. Když nájemník nezaplatí nájem nebo byt poškodí, můžete si z kauce příslušnou částku odečíst. Po ukončení nájmu kauci nájemníkovi vracíte a to včetně úroků. Výši těchto úroků proto stanovte v nájemní smlouvě.

  1. Domácí mazlíčky nezakážete

Domácí mazlíčky nájemníkům zakázat nemůžete, a to ani ve smlouvě. Tedy pokud nebudou působit obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud kvůli psovi nebo kočce, které chová nájemník, vzniknou dodatečné náklady na údržbu společných prostorů, je povinen vám je zaplatit.

  1. Opravy v bytě – kdo je zodpovědný

Standardně malé opravy zajišťuje a hradí nájemník, velké opravy pronajímatel (pokud se obě strany ve smlouvě nedohodnou jinak). Mezi malé opravy patří prasklá žárovka, nová zásuvka, zvonek, vrchní části podlah, prahy, zámky, kliky, žaluzie, digestoře, sprchy nebo dřezy, apod. Za větší opravy se považuje například výměna plynového kotle, nebo rozbitá střecha.

  1. Nastavení nájemného a platby za spotřeby

Výši nájmu byste si měli sjednat nejlépe smluvně. Průměrný nájem jednoduše zjistíte z nabídky pronájmů bytů od realitních kanceláří. Ve smlouvě si můžete sjednat také každoroční růst nájemného. Jinak můžete nájemné zvýšit vždy po vzájemné dohodě s nájemníkem. Když byt nebo dům zrekonstruujete a standard bydlení tím zvýšíte, máte právo navrhnout nájemníkům zvýšení nájmu až o deset procent z nákladů vynaložených na rekonstrukci ročně. Do smlouvy také uveďte přesné platby za spotřeby. Lepší než paušální platba spotřeb je varianta, kdy si nájemník hradí své poplatky za spotřeby sám včetně nedoplatků. Nemusíte je z něj potom složitě vymáhat a motivuje ho to, aby energiemi šetřil.

  1. Nájemník přestavuje byt bez dovolení

Pokud nájemník plánuje jakoukoli přestavbu v bytě, musí pronajímatele informovat a dostat písemný souhlas. V opačném případě může pronajímatel žádat o uvedení do původního stavu a to okamžitě.

  1. Výpověď nájemní smlouvy

K tomu, abyste nájemníkovi mohli dát výpověď, už nepotřebujete povolení soudu. Zrušila se také povinnost pronajímatelů zajistit nájemníkovi náhradní bydlení. Výpověď ale nemůžete dát jen tak. Výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou můžete dát tehdy, když nájemník hrubě poruší podmínky nájemní smlouvy nebo způsobí jiný přestupek dle občanského zákoníku. Okamžitou výpověď můžete dát tehdy, když nezaplatí nájemné a náklady na služby za tři měsíce a déle, nebo když dům či byt závažně poškozuje a způsobuje obtíže ostatním lidem v domě.

  1. Co když se nájemník nechce vystěhovat

Když řádně a oprávněně dáte výpověď a i po výpovědní lhůtě nájemník odmítá odejít z bytu, kontaktujte policii. Budete potřebovat doklady o vlastnictví bytu, nájemní smlouvu i výpověď z nájmu s dokladem, že jste ji nájemníkovi doporučeně doručili.

  1. Byt v původním stavu

Nájemník by vám při vystěhování měl byt předat v původním stavu – samozřejmě s přihlédnutím k běžnému opotřebení. K posouzení stavu bytu poslouží předávací protokol podepsaný na začátku nájmu. Když nájemník byt poškodí, nebo z něj dokonce něco odcizí, je třeba všechno důkladně zdokumentovat. Na základě předávacího protokolu pak doložíte, že jste tuto věc v bytě měli a došlo k poškození odcizení. Jestliže se nájemník bude zdráhat věc zaplatit, můžete jej zažalovat o náhradu škody.

ab
ab
ab
ab
ab