Jak poznáte, že se z nově pořízeného kousku dřevěného nábytku nebudou uvolňovat jedovaté látky? Poradíme vám, čeho si všímat a které faktory sledovat.

Největší výhodou dřeva je fakt, že se jedná o obnovitelný zdroj, který je z hlediska „výroby“ energeticky nenáročný. To je patrné zejména při srovnání s výrobky z plastů a jejich výrobním cyklem počínajícím těžbou ropy. Oproti plastům se dřevo vyznačuje delší životností a rovněž odpadá problém s případnou likvidací, kdy je možné ho pálit či kompostovat bez uvolňování toxických látek.
dřevěná ložnice

Je vaše dřevěná ložnice z masivu, nebo dřevotřísky?

Mohlo by se zdát, že dřevěné výrobky jsou bezvýhradně šetrné k životnímu prostředí a tedy i k lidskému zdraví, nicméně i zde se objevuje příslovečné „ale“. Ne všechny výrobky, které jsou na trhu k dostání, naplňují myšlenku dřeva jako ekologicky a zdravotně šetrného materiálu. I při nákupu dřevěných výrobků by se zákazník měl zajímat o složení výrobku a o jeho původ.

Bezpečný dřevěný nábytek? Pozor na dřevotřísku

Vedle výrobků z kvalitního masivního dřeva je možné koupit rovněž ty, které byly vyrobeny z dřevotřísky či různých dřevotřískových a dřevovláknitých desek (DTD, OSB, MDF, HPL). Při výrobě dřevotřísky se používá méně dřeva, případně dřevo málo kvalitní či odpadní. Právě proto jsou tyto výrobky levnější než ty z masivního dřeva.  Největším problémem však je používání močovino-formaldehydových pryskyřic, které v případě dřevotřísky slouží jako lepidlo. Formaldehyd se poté ve formě jedovatého plynu může uvolňovat a působit zdravotní potíže.
dřevotříska

Jako lepidlo slouží v dřevotřísce močovino-formaldehydové pryskyřice.

Pozitivním jevem je, že v současnosti dochází ke snižování používaného množství formaldehydu, nicméně i nadále je lépe být na pozoru. Určitě se vyplatí dávat přednost masivnímu dřevu, případně speciálním dřevovláknitým deskám OSB, které se používají rovněž v ekologickém stavitelství. Při výrobě těchto desek se na rozdíl od těch běžných používá pouze pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic.

Celý článek naleznete na stránkách našeho partnerského magazínu Nazeleno.cz

Související články: